АЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ :

ЭНЭ БЛОГ УСТГАГДСАН БАЙНА : tsogzoohoi.miniih.comМинийх.ком